Tour de Golf indoor – simulatorgolf

Tour de Golf indoor 2018/2019 (simulatorgolf)
Individuell simulatorturnering i en åpen klasse.
18 – hulls runder – netto slag (max.4 timer pr. runde)
2 meter gimmie.
Turneringen starter i desember og avsluttes med del-finale i midten av mars.
Tour de Golf indoor 2018/2019 spilles i en klasse med 70% hcp

8 Turneringsdager – søndager
8 turneringsdager (kvalifisering) , hvor du selv velger hvor mange av disse du vil spille for å oppnå best score.
Hver spiller må ha minimum tre tellende runder.
Tour de Golf spilles på Losby Golfsenter simulatorsenter.
Det må være minimum 8 deltakere på hver enkelt runde for at runden skal gjennomføres.

Del-finale i mars 2019
20% av deltakerne går til del – finalen i Oslo i mars 2019. Minimum 8 stk. finalister
I del finalen starter alle spillerne likt.

Flotte premier!
Vinneren i del-finalen i mars, får plass i Tour de Golf Invitational som avvikles i Spania i  oktober 2019. Vinneren for dekket fly t/r, opphold, golf og bankett.
(Forutsetter minimum 30 deltakere i Tour de Golf Indoor)

Opp og nedskrivning etter hver runde.
Spillere med 0-9,9 i innendørs hcp skriver seg ned 0,2 pr slag under netto par.
Spillere med 10,0-25,2 i innendørs hcp skriver seg ned 0,4 pr. slag under netto par.
Spillere med 25,3 og oppover i innendørs hcp skriver seg ned 1,0 pr.slag under netto par.
Alle spillere skal skrive seg opp 0,4 pr. runde dersom han/hun får netto 4 over par eller mer.

Deltakeravgift : kr. 600,- (Betales en gang for hele turneringen)
I tillegg kommer leie av simulator pr. turneringsrunde.