La Sella Golf – Spania / Finale destinasjon 18/10-22/10-2017

Tour de Golf reglement

Generell informasjon om Tour de Golf:
Single turnering for spillere på alle nivåer. To klasser hvor damer og herrer spiller i samme klasse. 0-18 hcp og 18.1-36 hcp.
10 runder våre turneringsbaner gjennom hele sommeren. De tre beste rundene avgjør om man kommer til sluttspillet. Dette medfører at man kan spille kun tre runder, eller så mange man vil eller ønsker.
I sluttspillet kåres to klassevinnere. Begge vinnerne er kvalifisert til å delta i Tour de Golf Invitational. Tour de Golf Invitational spilles over tre dager i Spania. Vinnerne får dekket Fly t/r, overnatting, golf og bankett middag.

Golfserie.no er arrangør av Tour de Golf.

Spillform:
Klasse A:
Hcp 0-18. Netto slag
Slagturnering med 100% hcp. Dobbelt par + 1 slag er høyeste antall slag pr. hull.

Klasse B:
Hcp 18.1-36. Netto slag
Slagturnering med 100% hcp. Dobbelt par + 1 slag er høyeste antall slag pr. hull.

Påmelding:
Påmelding til Tour de Golf skjer på www.tourdegolf.no Frist og pris for påmelding fremkommer på nettsiden.
Påmelding til hver runde gjøres i Golfbox på den enkelte turneringsbane. Her vil hver turneringsbane informere om frist for påmelding og pris på Green fee. Den må være minimum 12 deltakere påmeldt tilsammen i begge klasser for at den enkelte runde skal gjennomføres.

Påmeldingsavgift:
Dette er en engangsavgift som må være betalt før spillerens første runde. Avgiften gjelder for spill av alle runder i Tour de Golf. Betaling gjøres på www.tourdegolf.no
Når påmeldingsavgift er betalt, skal spilleren kun betale ordinær green fee på den enkelte turneringsbane.

Green fee:
Alle spillere skal betale ordinær Green fee på turneringsbanene. Eventuelle avtaler mellom spiller og avtalebaner må avklares mellom disse to parter.

Turneringsregler:
I Tour de Golf gjelder golfreglene og etikette regler. Samt de lokale regler på hver enkelt turneringsbane.

Runder:
Hver runde går over 18 hull.  Spillerne kan spille så mange av de oppsatte rundene de vil. Imidlertid er det de tre beste rundene som avgjør om man går til sluttspillet.

Handicap:
Spillerens hcp er det registrerte hcp i Golfbox, på turneringsdagen. Ved eventuelt feil hcp, må dette rettes før første flight starter. Hvis så ikke skjer, vil spillerens hcp være det som er registrert i Golfbox.

Sluttspill:
20% av deltakerne, i hver klasse (maks 72 spillere) går til sluttspillet. Dette er en avgjørende 18 hulls runde på en av våre turneringsbaner i Oslo området. De to klassevinnerne er kvalifisert til å delta i Tour de Golf Invitational.

Laveste hcp vinner hvis to eller flere spillere har samme resultat. Hvis resultat og hcp er likt avgjøres resultatet med den spiller som har flest eagler, birdies eller par.
Hvis resultat fortsatt er likt avgjøres resultatet ved loddtrekning.

Oppmøte, starttider, forsinkelser og No show:
Spilleren skal ha registrert seg og betalt Green fee før start. Samt være tilstede på første tee minst 10 minutter før starttidspunkt. Spilleren plikter å selv å undersøke vedrørende eventuelle endringer av starttider. Hvis spilleren er forsinket til første starttid, vil han likevel kunne delta. I klasse A noteres det dobbelt par + 1 slag pr. hull ikke spilt. I klasse B noteres det 0 poeng pr hull ikke spilt.
Dersom en deltaker uteblir fra en turneringsdag, uten å gi beskjed minimum 24 timer før første tee-off , vil dette registreres som «no show» og deltakeren vil motta faktura fra turneringsbanen på ordinær greenfee.

Avstandsmåler:
Dette tillates så fremt ikke annet fremkommer i lokale regler på den enkelte turneringsbane. Informasjon om meteravstand kan deles med motspiller. Bedømmelse av avstander skal ikke sinke spillet.

Avgjørelser:
Hvis det skulle oppstå situasjoner hvor spiller og markør ikke klarer å oppnå enighet, skal hullet markeres på scorekortet. I henhold til reglene spilles runden ferdig. Etter endt runde skal spiller og markør gjøre det de kan for å løse situasjonen. Hvis så ikke er mulig, kan turneringsbanen avgjøre hendelsen. Hvis så ikke er mulig må scorekort og kort hendelsesforløp sendes til golfserie.no, umiddelbart, hvor turneringsledelsen vil ta en avgjørelse. Denne kan ikke påklages. Vi håper alle går inn for at det ikke blir nødt til å avgjøre resultater utenfor golfbanen. Vi oppfordrer alle til å se på seg selv som ambassadører for sin hjemmeklubb og at etiketten og golfreglene går hånd i hånd

Redaksjonell omtale:
Representanter fra administrasjonen i Golfserie.no vil lage redaksjonell omtale om Tour de golf. Dette medfører at de vil kunne ta bilder og skrive tekst om turneringen, banene, resultater og deltagere. Deltagere kan reservere seg mot dette ved skriftlig henvendelse til administrasjonene i Golfserie.no, før turneringsstart.

Mai 2017