Siste mulighet 2017

Søndag 27.08 på Østmarka er siste mulighet til å forbedre sin egen score for å trygge topp 8 plassen, eller levere den runden du trenger for å komme deg inn i det gode selskap. I klasse A kan cuten fort havne i området +10/+12, Regner kun Køste, Skamsar og Engebretsen for å være 100% sikre. Øvrige spillere bør forøke å levere en runde rundt par på søndag.
I klasse B kan fort flere spillere som ligger utenfor dagens cutgrense blande seg inn i topp 8, og det er vel kun de 4 øverste pr. i dag som kan regne seg som sikre. Redaksjonens anbefalinger er derfor. Meld deg på søndagens Tdg runde HER