Vi ønsker alle en riktig god sommer!

Da er det pause i Tour de Golf frem til 6 august. Da starter vi opp igjen på Grønmo. Husk påmeldingsfristen 4 august. Vi ønsker alle en riktig god golfsommer.
Hilsen Gunnar, Jan-Fred og Tore