Runden som regnet bort.

Runde 5 av Tour de Golf 2020 på Hakadal søndag 28.06.20 ble dessverre avlyst. Dette skjedde etter at alle spillere hadde kommet seg forbi hull 5, og noen av de første startende hadde rukket å fullføre. Å avlyse spillet denne dagen ble gjort av turneringsledelsen når det ble erfart at mange av greenene sto under vann, og ikke lot seg putte på. I tillegg lynet det ganske nært og utsiktene for lysning så meget dårlige ut. Banen ble derimot ikke stengt av baneledelsen, men var åpen for videre spill.
I lys av dette og at været etter ca. 30 minutter roet seg, så kan man sikkert si at det var en overilt handling å avlyse turneringen, og at man kanskje burde forsøkt å vente ut været for så å sette i gang spillet igjen. Men når vi nå står der vi står, blir den videre veien som følger.

Vi annullerer alle spilleres score fra denne runden og tar alle «fedex»-poengene som skulle vært delt ut etter den gitte tabellen og deler disse ut likt til alle som deltok på Hakadal.  Det betyr at hver enkelt spiller får tildelt 65 poeng for denne runden. Dette er slik vi ser det, den mest rettferdige måten å gjøre dette på for alle de 43 spillerne som deltok på søndag.

Vi i administrasjonen beklager at det ble slik, og vil derfor sammen med Hakadal GK gi et plaster på såret til de som deltok.
Alle som deltok vil derfor motta en verdikupong på kr. 300,- via Golfmore, verdikupongen kan benyttes i en selskapsrunde av den som får den.

Golfserie.no

Jan-Fred, Gunnar og Tore