Resultat finale St.Andrews new course – 18 mars 2016

Jan-Fred Aslagsen – vinner av Tour de golf Indoor 2015/2016 (midten). 2 plass, Jan Øksnes (t.v.) og 3 plass : Håvar Solli (t.h.)

 • Plass
 • 1.
 • 2.
 • 3.
 • 4.
 • 5.
 • 6.
 • 7,
 • 8.
 • Navn
 • Jan-Fred Aslagsen
 • Jan Øksnes
 • Håvar Solli
 • William Myhre
 • Tore Sanne
 • Hans Eirik Pedersen
 • Rune Berntsen
 • Mario Rinaldi
 • Klubb
 • Holtsmark
 • Kjekstad
 • Hakadal
 • Holtsmark
 • Østmarka
 • Lofoten
 • Oppegård
 • Hakadal
 • Resultat – netto slag
 • 63
 • 67
 • 67
 • 70
 • 71
 • 72
 • 76
 • 76