Deltakere i Tour de Golf Indoor Online 2022/2023 kan spille rundene på forskjellige golfsentere rundt i Norge. På Oslo Golfsenter er det forhåndsbooket fra kl.14.00-18.00 på alle søndagene turneringen spilles. På resten av senterne rundt i Norge, kan man spille hver runde mellom torsdag kl.17.00 og søndag kl.18.00. Hver deltaker må da selv booke simulatortid på det senteret man ønsker å spille. Spiller man alene vil man gå 18 hull på 1 time. To personer sammen så bruker man 2 timer osv.

Golfsentere i Oslo

Oslo Golfsenter
Oslo Golfsenter ligger i Kabelgata 39C på Økern i Oslo og har 5 stk. Trackman simulatorer.
Melder du deg på spill her søndag mellom kl.14.00-18.00, trenger du ikke å booke egen start tid.
Hver turningsrunde er forhåndsbooket på søndagene fra kl.14.00-18.00.

Dersom du ikke kan spille kl. 14.00 på søndag, kan du spille runden mellom torsdag kl.17.00 og søndag kl. 14.00, men da må du selv booke tid på Oslo Golfsenter på forhånd. Her kan du booke simulator tid for runden.
Du må uansett melde deg på enkeltrunden her


Golfsentere i resten av landet

Indre Østfold Golfsenter
Indre Østfold Golfsenter ligger i Askim og har 6 stk. Trackman simulatorer. .
Her kan du spille runden  mellom torsdag kl.17.00 og søndag kl. 14.00, men du må selv booke tid  på forhånd.
Du må uansett melde deg på enkeltrunden her

Champion Indoor Golf
Champion Indoor Golf ligger på Dal og har 6 stk. Trackman simulatorer. Her kan du spille runden  mellom torsdag kl.17.00 og søndag kl. 14.00, men du må selv booke tid  på forhånd.
Du må uansett melde deg på enkeltrunden her

KRS Golfsim
KRS Golfsim ligger i Kristiansand og har 2 stk. Trackman simulatorer.
Her kan du spille runden  mellom torsdag kl.17.00 og søndag kl. 14.00, men du må selv booke tid  på forhånd. Her booker du simulator tid for runden.
Du må uansett melde deg på enkeltrunden her

Sandefjord Golfsim
Sandefjord Golfsim ligger i Sandefjord og har 2 stk. Trackman simulatorer.
Her kan du spille runden  mellom torsdag kl.17.00 og søndag kl. 14.00, men du må selv booke tid  på forhånd. Her booker du simulator tid for runden.
Du må uansett melde deg på enkeltrunden her

Fairway Golfsenter 
Fairway Golfsenter ligger på Nøtterøy og har 4 stk. Trackman simulatorer.

Her kan du spille runden  mellom torsdag kl.17.00 og søndag kl. 14.00, men du må selv booke tid  på forhånd.
Du må uansett melde deg på enkeltrunden her

Gjøvik & Toten Golfsenter
Gjøvik & Toten Golfsenter ligger i Raufoss og har 2 stk. Trackman simulatorer.

Her kan du spille runden  mellom torsdag kl.17.00 og søndag kl. 14.00, men du må selv booke tid  på forhånd. Her booker du simulator tid for runden.
Du må uansett melde deg på enkeltrunden her

Trysil Indoor Golf
Trysil Indoor Golf ligger i Trysil og har 4 stk. Trackman simulatorer.

Her kan du spille runden  mellom torsdag kl.17.00 og søndag kl. 14.00, men du må selv booke tid  på forhånd. Her booker du simulator tid for runden.
Du må uansett melde deg på enkeltrunden her

Porsgrunn Golfsim
Porsgrunn Golfsim ligger i Porsgrunnog har 2 stk. Trackman simulatorer.

Her kan du spille runden  mellom torsdag kl.17.00 og søndag kl. 14.00, men du må selv booke tid  på forhånd.
Du må uansett melde deg på enkeltrunden her

Flere golfsentere vil legges til fortløpende.

Har du spørsmål om Tour de Golf Indoor Online er det bare å ta kontakt med :
Oslo Golfsenter AS

Mail: gunnar@oslogolfsenter.no
Tlf. 24 – Gunnar Westby-Aspeli

MELD DEG PÅ TOUR DE GOLF INDOOR ONLINE 2022/2023!
Du melder deg på turneringen ved å betale deltakeravgiften(engangsavgift for 2021/2022)  på kr. 500,- til VIPPS #748845
Deretter kan du melde deg på enkeltrunder her