Deltakere i Tour de Golf Indoor Online 2023/20243 kan spille rundene på forskjellige golfsentere rundt i Norge. På Oslo Golfsenter er det forhåndsbooket fra kl.10.00-18.00 på alle søndagene turneringen spilles. På resten av senterne rundt i Norge, kan man spille hver runde mellom tirsdag kl.16.00 og søndag kl. 23.59. Hver deltaker må da selv booke simulatortid på det senteret man ønsker å spille. Spiller man alene vil man gå 18 hull på 1 time. To personer sammen så bruker man 2 timer osv.

Golfsentere i Oslo

Oslo Golfsenter
Oslo Golfsenter ligger i Kabelgata 39C på Økern i Oslo og har 5 stk. Trackman simulatorer.
Melder du deg på spill her søndag mellom kl.14.00-18.00, trenger du ikke å booke egen start tid.
Hver turningsrunde er forhåndsbooket på søndagene fra kl.10.00-18.00.

Dersom du ikke kan spille mellom kl.10.00 -kl. 18.00 på søndag, kan du spille runden mellom tirsdag  kl.16.00 og lørdag kl. 18.00, men da må du selv booke tid på Oslo Golfsenter på forhånd. Her kan du booke simulator tid for runden.
Du må uansett melde deg på Tour de Golf Indoor Online her

Golfsentere i resten av landet


Indre Østfold Golfsenter

Indre Østfold Golfsenter ligger i Askim og har 6 stk. Trackman simulatorer. .
Her kan du spille runden  mellom tirsdag kl.16.00 og søndag kl. 23.59, men du må selv booke tid  på forhånd.
Du må uansett melde deg på Tour de Golf Indoor Online her

Champion Indoor Golf
Champion Indoor Golf ligger på Dal og har 6 stk. Trackman simulatorer. Her kan du spille runden  mellom tirsdag kl.16.00 og søndag kl. 23.59, men du må selv booke tid  på forhånd.
Du må uansett melde deg på Tour de Golf Indoor Online her

Bømlo Golfsenter
Bømlo Golfsenter ligger i Bømlo og har 1 stk. Trackman simulator.
Her kan du spille runden mellom tirsdag kl.16.00 og søndag kl.23.59, men du må selv booke tid på forhånd. Her kan du booke tid.  
Du må uansett melde deg på Tour de Golf Indoor Online her

KRS Golfsim
KRS Golfsim ligger i Kristiansand og har 2 stk. Trackman simulatorer.
Her kan du spille runden  mellom tirsdag kl.16.00 og søndag kl. 23.59, men du må selv booke tid  på forhånd. Her booker du simulator tid for runden.
Du må uansett melde deg på Tour de Golf Indoor Online her

Sandefjord Golfsim
Sandefjord Golfsim ligger i Sandefjord og har 2 stk. Trackman simulatorer.
Her kan du spille runden  mellom tirsdag kl.16.00 og søndag kl. 23.59, men du må selv booke tid  på forhånd. Her booker du simulator tid for runden.
Du må uansett melde deg på Tour de Golf Indoor Online her

Fairway Golfsenter 
Fairway Golfsenter ligger på Nøtterøy og har 4 stk. Trackman simulatorer.

Her kan du spille runden  mellom tirsdag kl.16.00 og søndag kl. 23.59, men du må selv booke tid  på forhånd

Gjøvik & Toten Golfsenter ligger i Raufoss og har l.16.00 og søndag kl. 23.59 men du må selv booke tid  på forhånd.

Du må uansett melde deg på Tour de Golf Indoor Online her

Gjøvik & Toten Golfsenter2 stk. Trackman simulatorer.

Her kan du spille runden  mellom torsdag kl.16.00 og søndag kl. 23.59, men du må selv booke tid  på forhånd. Her booker du simulator tid for runden.
Du må uansett melde deg på Tour de Golf Indoor Online her

Porsgrunn Golfsim
Porsgrunn Golfsim ligger i Porsgrunnog har 2 stk. Trackman simulatorer.

Her kan du spille runden  mellom torsdag kl.16.00 og søndag kl. 23.59, men du må selv booke tid  på forhånd.
Du må uansett melde deg på Tour de Golf Indoor Online her

Romerike Golf Simulatorsenter
Romerike Golfklubb har 1 stk. Trackman simulatorer i klubbhuset ved golfbanen..

Her kan du spille runden  mellom torsdag kl.16.00 og søndag kl. 23.59, men du må selv booke tid  på forhånd.
Du må uansett melde deg på Tour de Golf Indoor Online her

Flere golfsentere vil legges til fortløpende.

Har du spørsmål om Tour de Golf Indoor Online er det bare å ta kontakt med :
Oslo Golfsenter AS

Mail: gunnar@oslogolfsenter.no
Tlf. 24 20 08 00

MELD DEG PÅ TOUR DE GOLF INDOOR ONLINE 2023/2024!
Du melder deg på turneringen ved å betale deltakeravgiften(engangsavgift for 2023/2024)  på kr.700,- til VIPPS #748845