Deltakere i Tour de Golf Indoor 2022/2023 kan spille rundene på forskjellige golfsentere rundt i Norge. På Oslo Golfsenter er det forhåndsbooket fra kl.14.00-18.00 på alle konkurransedagene. På resten av senterne rundt i Norge, kan man spille hver runde i hvert enkelt senters åpningstid på turneringsdagen. Hver deltaker må da selv booke simulatortid på konkurransedagen. Spiller man alene vil man gå 18 hull på 1 time. To personer sammen så bruker man 2 timer osv.

Golfsentere i Oslo

Oslo Golfsenter
Oslo Golfsenter ligger på Økern i Oslo og har 5 stk. Trackman simulatorer.
Melder du deg på spill her trenger du ikke å booke egen start tid. Hver turningsrunde er forhåndsbooket på søndagene og spilles fra kl.14.00-18.00. Dersom du ikke kan på søndager, kan du spille runden fra torsdag kveld hver runde, men da må du booke tid selv på forhånd.
Du må uansett melde deg på enkeltrunden her

Golfhandelen 
Golfhandelen ligger på Bryn i Oslo og har 4 stk. Trackman simulatorer.
Her kan du spille runden i åpningstiden mellom klokken 09.00-21.00 fredag til søndag hver runde. Melder du deg på spill her må du selv booke simulator tid.
Du kan melde deg enkeltrunder her

Nordic Padel
Nordic Padel ligger på Risløkka i Oslo og har 4 stk. Trackman simulatorer.
Her kan du spille runden i åpningstiden mellom klokken 09.00-21.00 fredag til søndag hver runde. Melder du deg på spill her må du selv booke simulator tid.
Du kan melde deg enkeltrunder her

Grønmo Indoor Golf
Grønmo Indoor Golf ligger på Skullerud og har 2 stk. Trackman simulatorer.
Her kan du spille runden i åpningstiden mellom klokken 09.00-21.00 fredag til søndag hver runde. Melder du deg på spill her må du selv booke simulator tid.
Du kan melde deg enkeltrunder her

Golfsentere i resten av landet

Indre Østfold Golfsenter
Indre Østfold Golfsenter ligger i Askim og har 6 stk. Trackman simulatorer. Max 24 spillere kan delta hver runde.
Her kan du spille runden i åpningstiden mellom klokken 09.00-21.00 fredag til søndag hver runde. Melder du deg på spill her må du selv booke simulator tid.
Du må uansett melde deg på enkeltrunden her

Champion Indoor Golf
Champion Indoor Golf ligger på Dal og har 6 stk. Trackman simulatorer. Max 24 spillere kan delta hver runde.
Her kan du spille runden i åpningstiden mellom klokken 09.00-21.00 fredag til søndag hver runde. Melder du deg på spill her må du selv booke simulator tid.
Du må uansett melde deg på enkeltrunden her

KRS Golfsim
KRS Golfsim ligger i Kristiansand og har 2 stk. Trackman simulatorer. Her må du som deltaker selv booke tid for runden.
Her kan du spille runden i åpningstiden mellom klokken 09.00-21.00 på turneringsdagen.
Du må uansett melde deg på enkeltrunden her

Sandefjord Golfsim
Sandefjord Golfsim ligger i Sandefjord og har 2 stk. Trackman simulatorer. Her må du som deltaker selv booke tid for runden.
Her kan du spille runden i åpningstiden mellom klokken 09.00-21.00 på turneringsdagen.
Du må uansett melde deg på enkeltrunden her

Fairway Golfsenter 
Fairway Golfsenter ligger på Nøtterøy og har 4 stk. Trackman simulatorer. Max. 16 spillere kan delta hver runde.

Her kan du spille runden i åpningstiden mellom klokken 09.00-21.00 fredag til søndag hver runde. Melder du deg på spill her må du selv booke simulator tid.
Du må uansett melde deg på enkeltrunden her

Gjøvik & Toten Golfsenter
Gjøvik & Toten Golfsenter ligger i Raufoss og har 2 stk. Trackman simulatorer. Her må du som deltaker selv booke tid for runden.

Her kan du spille runden i åpningstiden mellom klokken 09.00-21.00 fredag til søndag hver runde. Melder du deg på spill her må du selv booke simulator tid.
Du må uansett melde deg på enkeltrunden her

Trysil Indoor Golf
Trysil Indoor Golf ligger i Trysil og har 4 stk. Trackman simulatorer. Her må du som deltaker selv booke tid for runden.

Her kan du spille runden i åpningstiden mellom klokken 09.00-21.00 fredag til søndag hver runde. Melder du deg på spill her må du selv booke simulator tid.
Du må uansett melde deg på enkeltrunden her

Porsgrunn Golfsim
Porsgrunn Golfsim ligger i Porsgrunnog har 2 stk. Trackman simulatorer. Her må du som deltaker selv booke tid for runden.

Her kan du spille runden i åpningstiden mellom klokken 09.00-21.00 fredag til søndag hver runde. Melder du deg på spill her må du selv booke simulator tid.
Du må uansett melde deg på enkeltrunden her

Flere golfsentere vil legges til fortløpende.

Har du spørsmål om Tour de Golf Indoor er det bare å ta kontakt med :
Golfserie.no

Mail: redaksjonen@golfserie.no
Tlf. 97052218 – Tore Sanne

MELD DEG PÅ TOUR DE GOLF INDOOR 2022/2023!
Du melder deg på turneringen ved å betale deltakeravgiften(engangsavgift for 2021/2022)  på kr. 500,- til VIPPS #687255
Deretter kan du melde deg på enkeltrunder her