Over noe tid har det sakte, men sikkert blitt lempninger på den nødvendige og strenge dugnaden som var i første fase av kampen mot koronapandemien. Fortsatt gjelder de generelle anbefalingene for forebygging av smitte (vær hjemme om du er syk eller i karantene, hold avstand, unngå ansamling av mennesker, husk håndhygiene og hosteregler etc.).

Både som enkeltpersoner og som organisasjoner har vi et ansvar for at dette ivaretas og smittetallene ikke øker igjen.

I Regjeringens pressekonferanse 7. mai kom imidlertid ytterligere noen endringer som gjør av vi nå finner det riktig å utgi reviderte retningslinjer for golf i koronatider.

Se vedlagte dokumenter:

Hovednyhetene for golf er at det kan avholdes:

  • aktiviteter (f.eks. treningsgrupper og opplæring) for inntil 20 personer som holder minst 1 m avstand til hverandre.
  • arrangementer (f.eks. turneringer) for inntil 50 personer (200 fra 15. juni), med tillegg av ansatte eller oppdragstakere som står for gjennomføringen av arrangementet. Forutsetningene er videre at:
    – alle kan holde avstand på min. 1 m til hverandre.
    – en ansvarlig arrangør har full kontroll på hvem som er til stede (liste skal føres).
    – det ved innendørsarrangement skal være gode renholds- og hygienerutiner, f.eks. enkel tilgang på håndvask, antibac e.l.

Med bakgrunn i ovennevnte åpner nå NGF for at det kan arrangeres åpne klubbturneringer.

Les mer informasjon fra NGF her